TÝM

 • Všeobecná angličtina, firemní kurzy, soukromé lekce one-on-one, skupinové kurzy, příprava na certifikáty, maturitu, přijímací zkoušku, přijímací pohovory.
 • Koordinátor kurzů a intenzivních pobytových kurzů.
 • Vystudovala jsem střední ekonomickou školu se zaměřením na malé a střední podnikání a vyšší odbornou školu managementu cestovního ruchu a pohostinství. Po absolutoriu mé kroky vedly do UK, kde jsem strávila 4 roky studiem a prací. Studium jsem zakončila certifikátem FCE. Po návratu do ČR jsem absolvovala metodický kurz pro lektory AJ na všeobecnou angličtinu a obchodní angličtinu. Od roku 2006 vyučuji na živnostenský list. Pravidelně se zúčastňuji metodických seminářů Oxford University Press a doplňuji si vzdělání účastí na metodických seminářích.
 • Proběhlá výuka: kurzy pro veřejnost, pomaturitní studium denní, krajský úřad OV, městský úřad OV-Jih, Bonatrans – Bohumín, Arrow, ČV Prototyp, Hyundai – Nošovice.
EVA SIKOROVÁ, DiS.
SIMON JOHNSON
UČITEL
 • všeobecná konverzace.
 • Zkušenosti – s jazykovými školami, např. Slůně, Cloverleaf, Hello, Miramare, Excel ale i soukromě v firmách jako Arcelor Mittal, Bochemie, Hyundai, Česká Televize. Kurzy pro veřejnost. Základní školy. Skupiny i jeden na jednoho.
  Provádím i překlady, korektury a namluvení.
  Rád cestuji a fotím v krajně nebezpečných zemích. Jsem knihomol.
 • Most of my lessons are geared towards general conversation.
  I have taught for language schools such as Slůně, Cloverleaf, Hello, Miramare, Excel as well as privately, in companies including Arcelor Mittal, Bochemie, Hyundai, Česká Televize and courses open to the public, primary schools. I teach classes as well as individual lessons.
  I also do translations, proof-reading and studio recording.
  Hobbies: traveling and taking photos in mildly dangerous places. I´m a bookworm.
 • V anglicky mluvící zemi jsem strávila bezmála 12 let. Při rozhodování o návratu padla má volba na možnost předávat své jazykové vědomosti dál, formou výuky. V Londýně, v roce 2012 jsem absolvovala kurz a získala certifikát pro učitele TEFL. Po návratu do ČR jsem okamžitě začala vyučovat pro jazykové agentury a od roku 2014 mám živnostenský list. Této činnosti se od té doby věnuji nepřetržitě.
 • Vzdělání si neustále doplňuji různými prezenčními, nebo on-line semináři pro lektory. Zaměřuji se na všeobecnou angličtinu, ale ani různá zaměření mi nejsou cizí ( zdravotnictví, strojírenství, stavebnictví).
 • K výuce využívám vedle klasických knih také moderních výukových metod a zdrojů. Poslechová cvičení z internetu, konverzační hry a aktivity, doplňková cvičení k procvičení gramatiky.
HANA GRŮŠOVÁ